IJAMBO|UMUNSI:Ntashyushye inkuru y’umuturanyi we-Zaburi:15:1-5!

Bonjour
ijambo ry’umunsi
Tariki 29-11-2023

Uwiteka, ninde uzaguma mu ihema ryawe? Ninde uzatura kumusozi wawe wera? Ni ugendera Mu bitunganye agakora ibyo gukiranuka akavuga Iby’ukuri nk’uko biri Mu mutima.

Utabeshyeresha abandi ururimi rwe, ntagirire nabi mugenzi we, ntashyushye inkuru y’umuturanyi we.

Mumaso ye umunyagisuzuguriro arahinyurwa, ariko abatinya Uwiteka arabubaha icyo yarahiriye naho cyamugirira nabi ntiyivuguruza.

Ntaguriza ifeza Kubona indamu zirenze urugero, cyangwa ntiyemera ibiguzi ku utariho urubanza.

Ugenza atyo ntabwo azanyeganyezwa.

Zaburi:15:1-5

Mwakire neza ijambo ry’Imana kd mugire umunsi mwiza

Please follow and like us:
Pin Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

YouTube