IJAMBO|IMANA:Ni iki gituma ubona agatotsi Kari mu jisho rya mwene so,… uri mu jisho ryawe?

Bonjour
📖 Ijambo ry’umunsi 📖

Tariki ya 19-12-2023 Kuwa kabiri

Ntimugacire abandi urubanza mu mitima yanyu kugira ngo namwe mutazarucirwa, kuko urubanza muca ari rwo muzacirwa namwe, urugero mugeramo ari rwo muzagererwamo namwe.


Ni iki gituma ubona agatotsi Kari mu jisho rya mwene so, ariko ntiwite ku mugogo uri mu jisho ryawe? Cyangwa abasha ute kubwira mwene so uti ” Henga ngutokore agatotsi mu jisho ryawe “, kandi ugifite umugogo mu Ijisho ryawe? Wa ndyarya we, Banza wikuremo umugogo uri mu ryawe jisho, kuko aribwo wabona uko utokora agatotsi mu Ijisho rya mwene so.


Ibyejejwe by’Imana ntimukabihe imbwa, kandi n’imaragarita zanyu ntimukazite imbere y’ingurube, kugira ngo zitaziribata maze zikabahindukirana zikabarya.

Matayo:7:1-6

“Nuko ibyo mushaka ko abantu babagirira byose mube ari ko

mubagirira namwe.”

Mwakire Neza Ijambo ry’Imana kd mugire umunsi mwiza.

Inkuru ya :Joseph &Patrick

Ivomo rya :EAR Remera

Please follow and like us:
Pin Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

YouTube